Alle foto:Renate Sæle


-kulturminne i digital drakt

Velkommen til Luster i linsa. Denne nettsida er laga som del av prosjektinnlevering for nettstudiet Digital fotografering ved høgskulen i Bergen. På denne nettstaden ligg det motiv frå Urnes stavkyrkje, bensinstasjonen i Skjolden og Harastølen.