Forsiden


Harastølen


Tuberkolosesjukehus, psykiatrisk sjukeheim og asylmottak